Biojätettä kompostoivien asuinkiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Raahessa jätehuoltoviranomaisena toimii rakennetun ympäristön lautakunta.