Yksityistieavustukset

Raahen kaupunki avustaa tiekuntia yksityisteiden kunnossapidossa ja parantamisessa talousarviossa annettujen määrärajojen puitteissa. Rakennetun ympäristön lautakunta myöntää avustukset. Avustukset perustuvat lautakunnan hyväksymään yksityistieluokitukseen.

Yksityistien tiekunta voi hakea parantamisavustusta suurempiin tien perusparantamishankkeisiin. Parantamishanke voi olla esimerkiksi huonokuntoisen sillan parantaminen tai ison tierummun uusiminen, kantavuuden parantaminen tai routavaurioiden korjaaminen ja ehkäisy.

Yksityistien parantamisavustusta voi myös saada liikenneturvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin sekä merkittäviin ja yllättäviin luonnonolosuhteiden aiheuttamiin korjauskohteisiin. Lisäksi tiekunta voi saada avustusta tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen tai tielinjan siirtämiseen.

Toimi näin

Avustusten anomisesta ilmoitetaan raahe.fi-verkkosivustolla sekä sanomalehti Raahelaisessa ja Seutumajakassa.

Hae valtionapukelpoiselle yksityistielle ensisijaisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) yksityistien parantamiseen tarkoitettua avustusta. ELY:n avustuksen lisäksi voit hakea avustusta Raahen kaupungilta, kun tiekunta on saanut ELY-keskukselta myönteisen avustuspäätöksen. Hae parantamisavustusta pelkästään kaupungilta, jos valtion avustuksen myöntämisen kriteerit eivät täyty.

Hae Raahen kaupungin avustusta sähköisellä yksityistien parantamisavustuksen hakemuksella. Verkkohakemus on avoinna 8.3.-20.7.2023. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että tiekunnan yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Täytä verkkohakemuksessa parannustöiden kustannusarviotaulukko ja muut pyydetyt tiedot. Liitä avustushakemukseen mukaan:

  • toimenpidekartta
  • tiekunnan kokouspöytäkirja.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon annettuun määräaikaan mennessä.

Tarvittaessa voit lähettää jälkikäteen lisätietoja tai liitteitä hakemukseesi Avustusten täydennysliitteet -verkkolomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityistien parantamisavustuksen saaminen edellyttää:
1. Tielle on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
2. Yksityistien liikennemerkkitiedot on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkoston Digiroad-palveluun (VYYTI)
3. Tiekunnan osakkaat tekevät kokouspäätöksen tiekunnan perusparantamishankkeesta.
4. Yksityistien parantaminen perustuu suunnitelmaan
5. Tiekunnalla on myös oma, rahallinen panostus tien parantamiseen.

Toimipiste

Ovi 7, II kerros (sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta)

Rantakatu 8E
92100 RAAHE

Päällystämätön metsätie ilta-auringossa.
Kuva: Trevor Wilson, Unsplush.
Lisätiedot
Palveluinsinööri
Sanna Kelhä
Puh. 044 439 3510
sanna.kelha [at] raahe.fi