Aittalahden ilmastuslaite on epäkunnossa – Varvissa voi esiintyä epämiellyttävää hajua

Varvissa ja Pirttiniemenlahden alueella voi taas esiintyä epämiellyttävää hajua.
Ilmiötä on tutkittu 2021, jolloin tehtyjen laboratoriotestausten perusteella on todettu, että ilmennyt haju johtuu Aittalahden veden hapettomuudesta. Aittalahden vesi laskee Varvissa ojaa pitkin mereen. Hapettomissa olosuhteissa veteen muodostuu rikkivetyä, joka aiheuttaa veden pahaa hajua. Asiassa ei ole syytä epäillä, että vesistöön olisi johdettu jätevesiä tai että haju johtuisi jätevesistä. Analysoidussa vedessä ei ole ilmennyt poikkeamia bakteereissa tai ravinnepitoisuuksissa. Rikkivedystä johtuva haju on selvästi havaittavissa, mutta se ei aiheuta terveydellistä haittaa.
Tilannetta on pyritty talvisin parantamaan Aittalahdelle asennetun ilmastuslaitteen avulla. Ilmastuslaite on kuitenkin ollut viime viikkoina epäkunnossa ja siksi hajuja saattaa taas ilmetä. Laitteen vikaa selvitellään ja se pyritään saamaan mahdollisimman pian takaisin toimintaan.

Varvin alueelta pilkittyjen kalojen syöminen ei aiheuta ihmiselle terveyshaittaa. Alueelta pilkittyjä kaloja voi syödä, mikäli ne ovat päällisin puolin kunnossa ja terveen näköisiä. Kalaan mahdollisesti tarttuva paha haju tai maku on lähinnä esteettinen haitta. Kuitenkin hajun tai maun ollessa todella voimakas kannattaa kala jättää syömättä.

 

Raahen ympäristövalvonta
ymparisto [at] raahe.fi

Jäätynyt vedenpinta.
Kuvituskuva / Anu Kiviniitty

Jaa sosiaalisessa mediassa