Aittalahteen asennetaan syyskesällä hapetuslaite

Aittalahden tila on heikentynyt viime vuosina. Järvi on rehevöitynyt ja vesistö kärsii ajoittain hapenpuutteesta, jonka vuoksi ympäristöön leviää pahaa hajua. Vesistöä on viimeksi ruopattu v 2007. Veden vaihtuvuutta on parannettu pumppaamalla merivettä Pirttiniemenlahdesta Aittalahden eteläosaan. Aittalahdesta vesi virtaa takaisin mereen laskuojan ”Suenreiän” kautta. Vesistön tilannetta pyritään parantamaan asentamalla Aittalahteen hapetuslaite syyskesällä 2021. 

Jatkossa hapetuslaitteen toiminta lisää veden happipitoisuutta ja vaikuttaa jäätilanteeseen heikentävästi, koska Aittalahti ei jäädy hapetuslaitteen ympäristössä. Hapetuslaiteen vaikutusta vesistön happipitoisuuteen ja jäätilanteeseen tarkkaillaan ja asiasta tiedotetaan talven tullen.

Raahen kaupunki, ympäristövalvonta ja kuntatekniikka
 

"Aittalahti"

Jaa sosiaalisessa mediassa