Asukaskysely Hallan merituulivoimapuistohankkeesta

OX2 yhdessä IKEA:n Ingka Investmentin kanssa suunnittelee merituulivoimapuistoa Oulun ja Raahen edustan merialueelle Suomen talousvyöhykkeelle. Merituulivoimapuisto koostuu enintään 160 tuulivoimalasta, merisähköasemista sekä mahdollisesti vedyntuotantolaitoksista. Tuotettu sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja vastaavasti vety merenpohjaan asennettavaa putkea pitkin. Sähkönsiirto mantereella toteutetaan ilmajohdoilla ja rantautumisalueen lähellä maakaapeleilla.

Hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa selvitetään merituulivoimapuiston kahden toteutusvaihtoehdon (VE1, VE2) ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen liittyvien muiden toimintojen suhteen tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista merikaapelireittiä ja yhtä vetyputkireittiä. Lisäksi mantereen sähkönsiirron osalta tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista reittiä sekä SSABn Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohdon YVA-menettelyn reittivaihtoehtoja. Mukana on myös vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei toteuteta.

Vaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu asukaskysely, jolla selvitetään esimerkiksi merikaapelien ja vetyputken rantautumisvyöhykkeiden sekä mantereen sähkönsiirtoreittien lähialueen nykyistä käyttöä, näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä mielipiteitä eri vaihtoehdoista.

Kaikki halukkaat voivat vastata kyselyyn osoitteessa https://mpt.link/Hallan-merituulivoimaYVA

Vastauksia toivotaan runsaasti ja vastausaikaa on 31.8.2023 asti.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat:

YVA-konsultti:

AFRY Finland Oy 
Ella Kilpeläinen 
ella.kilpelainen [at] afry.com 
puh. 050 435 6507

Hankkeesta vastaava:

OX2 / Halla Offshore Wind Oy 
Patrick Lees 
patrick.lees [at] ox2.com 
puh. 040 662 1184 
www.ox2.com

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä (mm. YVA-ohjelma) on saatavilla myös ympäristöhallinnon internet-sivuilla: Hallan merituulivoimapuisto, Hailuoto, Oulu, Raahe, Siikajoki

Afryn ja OX2:n logot.

Jaa sosiaalisessa mediassa