Esteetön Raahe

Raahen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2019-2022 mukaan esteettömyys on yksi tärkeimmistä tekijöistä vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän ja osallisuuden toteuttamisessa. Esteettömyyteen sisältyy mm. liikkumisen helppouden lisäksi myös näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyys. Silloin on tärkeää, että rakennettu ympäristö on esteetöntä.

Tämän johdosta kaupunki ohjeistaa kivijalkamyymälöiden ja liikehuoneistojen omistajia mainostamisessa jalankulkuväylillä, pyöräteiden varsilla sekä kävelykadulla. Edelleenkään ei erillisiä lupia tarvita A-standeille tai mainoslehtistenjakamiseen. Liikehuoneistolla on oikeus pitää yhtä A-standia jalkakäytävällä tai pyörätiellä. Hyvä on huomioida erilaiset liikkujat kaupunki ympäristössä mm. A-standin sijoittelussa. Jalankulkijoille tulee varata vapaata kulkutilaa vähintään 1,5m. Mainoslaitteen saa sijoittaa enintään 0,8m päähän seinästä. Mainoskyltit eivät saa estää tai vaikeuttaa katujen kunnossapitoa. Mainoksista aiheutuvien mahdollisten vahinkojen korvausvastuu on mainoslaitteen omistajalla. Kaupunki tulee poistamaan vaaraa aiheuttavat tai liikennemerkkeihin tai –valopylväisiin asennetut mainoslaitteet välittömästi.

Kuntatekniikka

Jaa sosiaalisessa mediassa