Hyvinvointikuntayhtymän tiedote vierailukäytännöistä 15.9. alkaen

Sairaalan osastoilla, palvelukeskuksissa sekä asumispalveluyksiköissä omaiset ja läheiset voivat vierailla vierailuaikojen puitteissa seuraavin varotoimin:

  • 1-2 oireetonta omaista voi kerrallaan vierailla läheisensä luona.
  • Kaikille vierailijoille annetaan suojavarusteeksi suu-nenäsuojus, jota on käytettävää koko vierailun ajan henkilökunnan ohjeistuksen mukaisesti.
  • Huolehditaan tarpeellisista turvaväleistä muihin asukkaisiin (noin 2 m etäisyys) sekä hyvästä käsihygieniasta henkilökunnan ohjeistuksen mukaisesti.
  • Omaisen ollessa useamman henkilön kanssa samassa huoneessa, hoitajien avulla järjestetään toinen tila vierailun ajaksi.

Yhteydenotot pyydetään edelleen hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse, mikäli mahdollista.

Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.

Tyylitelty viiri.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa