Katujen talvikunnossapito kuuluu kaupungille, mutta osittain myös kiinteistöjen omistajille

Katujen talvikunnossapito kuuluu suurimmaksi osaksi kaupungille, mutta osittain myös kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Se on todellakin talvi nyt. Lunta tulla tupruttaa ihan kunnolla ja ennusteiden mukaan sitä tulee lähipäivinä vielä lisää.

Se tietää lumitöitä niin kaduille ja pyöräteille kuin myös kiinteistöjen pihoille. Kadut ja pyörätiethän ovat kaupungin vastuulla, joiden auraamisesta ja tarvittaessa liukkauden torjunnasta kaupunki huolehtii. Haluammekin muistuttaa kiinteistöjen omistajia talvikunnossapitovastuistaan. Tontinomistajan tai –haltijan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena.

Tämä tarkoittaa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistamista, tarvittaessa liukkauden torjumista sekä tietysti liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit ja -kasat sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymärummun puhdistamisesta. 
Huolehdithan myös siitä, ettet työnnä pihalumiasi katualueelle (tai naapurin ojaan), vaan etsit niille paikan omalta pihaltasi. Jos pihallesi ei lumi mahdu, niin tilaa lumen poiskuljetus lumenvastaanottopaikalle. 
 

Liitetiedostot