Kiertokaaren hyötyjäkuljetukset ovat alkaneet Raahessa

Tietokatkokset voivat viivästyttää hyötyjäteastioiden tyhjennyksiä 

Raahelaisissa taloyhtiöissä kannattaa nyt olla valppaana. Jätelain muutoksen myötä vastuu hyötyjätteiden kuljetuksista on siirtynyt kuntaomisteiselle jätehuoltoyhtiölle eli Kiertokaari Oy:lle heinäkuun alusta. Hyötyjätteitä ovat biojäte sekä pakkausjätteet eli lasi, metalli, kartonki ja muovi. ”Asunto-osakeyhtiöissä kannattaa ottaa heti yhteyttä asiakaspalveluumme tai isännöitsijään, jos hyötyjäteastiat alkavat täyttyä yli tai tyhjennyksiä jää selkeästi väliin”, sanoo Kiertokaaren logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä. 

Isännöitsijän hyvä tarkistaa kohdetiedot 

Reklamaatioita tyhjennyksistä on tullut toistaiseksi vähän. Yleisimmät syyt niiden taustalla ovat lukitun jätetilan avaimen puuttuminen tai puutteellinen tieto taloyhtiön jäteastioista. ”Isännöitsijät voivat halutessaan itse tarkistaa Kiertokaarelta omien kohteidensa kuljetuksia koskevat tiedot sähköisessä asioinnissa. Tunnukset sähköistä asiointia varten saa Kiertokaaren asiakaspalvelusta”, Pyörälä kertoo. 

On hyvä huomioida, että taloyhtiön vastuulla on toimittaa lukitun jätetilan avain Raahessa kuljetusurakoitsijana toimivalle L&T Ympäristöpalvelut Oy:lle, jotta se pääsee tyhjentämään jäteastioita. Kiertokaari hoitaa keskitetysti hyötyjätteiden kuljetusten asiakaspalvelun, laskutuksen ja astiapalvelun, joten näissä kysymyksissä asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Kiertokaareen. Sekajätteen ja paperin kuljetusasioissa isännöitsijät ja asukkaat voivat asioida edelleen suoraan astioita tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa. 

Elinkaarimaksu kattaa astiapalvelut 

Asiakas maksaa jätehuoltopalvelusta Kiertokaarelle astian tyhjennysmaksun. Lisäksi Kiertokaari on lanseerannut uuden elinkaarimaksun. Maksu sisältää biojäteastian sisäsäkin, tarroituksen, jätehuoltomääräysten mukaiset astiapesut ja mahdollisen astian vaihdon.  Asiakas voi tällöin vaihtaa maksutta eri kokoisen jäteastian tarvittaessa. Jos astia rikkoontuu, Kiertokaari toimittaa tilalle uuden ilman eri veloitusta. Raahessa asiakas voi valita, ottaako Kiertokaarelta elinkaaripalvelun käyttöön vai käyttääkö omaa astiaa. Omaa astiaa käytettäessä asiakas vastaa kunnosta. Astioiden pesu kuuluu kunnallisen jäteyhtiön vastuulle ja pesusta on maksettava Kiertokaarelle joka tapauksessa, vaikka asiakas ei maksaisi elinkaarimaksua. 

Erittelemällä elinkaarimaksun näkyväksi asiakkaalle Kiertokaari on halunnut tehdä jätetaksasta mahdollisimman läpinäkyvän: asiakas näkee, mistä asioista jätemaksu koostuu. 

Biojätteen lajittelu keskustaajamien pientaloissa alkaa jo syyskuussa 

Raahen keskustaajaman alueella sijaitsevissa pientaloissa tulee paikallisten jätehuoltomääräysten nojalla lajitella biojäte jo syyskuun 2023 alusta alkaen. Asukkaan tulee joko kompostoida biojäte tai järjestää sille erilliskeräys. Keräys tilataan Kiertokaaren asiakaspalvelusta.  

Kiertokaari suosittelee usean omakotitalon yhteisiä biojätekimppoja, sillä silloin kustannukset jäävät pieniksi. Laskun voi jakaa suoraan kimppaan osallistuvien kotitalouksien kesken. 

Ruokajätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus Raahen kaupungin jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä lomakkeella: Kompostointi-ilmoitus | Raahe.fi 

 

Kiertokaaren asiakaspalvelun yhteystiedot: 

 toimisto [at] kiertokaari.fi

p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 

Nainen laittamassa jätteitä jäteastiaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa