Korjaus- ja energia-avustukset sekä avustus öljylämmityksestä luopumiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjaus- ja energia-avustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille sekä asuinrakennuksen omistaville taloyhtiöille. Lisäksi pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja sen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Korjaus- ja energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustuksia haetaan ARA:n verkkoasioinnin kautta. ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle sen jälkeen, kun avustettavat toimenpiteet on toteutettu.

Avustukset henkilöasiakkaille

 • Avustus iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
 • Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
 • Energia-avustus

ARA:n puhelinneuvonta henkilöasiakkaille:

 • Korjausavustus puh. 029 525 0818
 • Energia-avustus puh. 029 525 0918
 • Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun, puh. 029 525 0928.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Tapio Karhulta antaa maksutonta neuvontaa ja apua avustushakemuksen laadintaan. Yhteystiedot: Korjausneuvoja Tapio Karhula, puh. 040 516 6738, tapio.karhu [at] vtk.fi.

Avustukset taloyhtiöille (asunto-osakeyhtiöt, vuokrataloyhteisöt jne.)

 • Hissiavustus uuden hissin asentamiseen
 • Esteettömyysavustus liikkumisesteen poistamiseen
 • Energia-avustus
 • Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
 • Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen. 

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseen

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajat voivat hakea valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta myönnetään takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Avustuksen kohteena olevan muutostyön on oltava valmis ja avustushakemus lähetetty KEHA-keskukseen viimeistään 18.11.2022.

Pientalojen öljylämmitystä koskevan avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoa pientalon öljylämmitystä koskevasta avustuksesta: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus > Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu [at] ely-keskus.fi

Lisätiedot

Asuntosihteeri Päivi Honkala, puh. 040 311 0354, paivi.honkala [at] raahe.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa