Koronatartunnan riskiä ehkäisevät toimet Raahen kaupungin tiloissa

Kaupunginjohtajan päätös 10.12.2021

Tapahtumat kaupungin tiloissa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään kieltänyt 3.12.2021 alkaen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi AVI on päättänyt, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Raahen kaupungin tiloissa järjestettävien tapahtumien koronaturvallisuus on järjestävän tahon vastuulla ja kaikkien tapahtumien suhteen edellytetään AVI:n rajoitusten ja THL:n ohjeistusten noudattamista.

Kaupungin tiloihin laaditaan tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa AVI:n päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä.

Suunnitelman laatimisen ja noudattamisen tavoitteena on muokata toimintaa turvallisemmaksi ehkäisemällä lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Kirjallisen suunnitelman tilan käytössä huomioon otettavista koronaturvallisuutta edistävistä toimista laatii sekä Raahen kaupunki että tiloissa toimintaa järjestävä seura, yhdistys tai muu toimija. Suunnitelmat laitetaan tilaan nähtäville.

Harjoitustoiminta kaupungin tiloissa

Raahen kaupungin liikuntapalvelut edellyttää, että kaupungin tiloissa toimivat urheiluseurat ja muut toimijat noudattavat omaaloitteisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ohjeita ja rajoituksia. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

  • Raahen kaupungin tiloissa toimivat seurat ja yhdistykset laativat toiminnastaan kirjallisen suunnitelman, jossa kerrotaan, millä konkreettisilla toimilla koronaturvallisuus varmistetaan harjoitustoiminnassa. Suunnitelman laatineet ja sen mukaisesti toimivat seurat voivat jatkaa harjoitustoimintaansa normaalisti osallistujien iästä riippumatta.

Ohjeita suunnitelman laatimiseen AVI:n verkkosivuilla.

Uimahalliin koronapassilla

Kuntokeidas Vesipekka pidetään avoinna normaalisti koronapassin avulla. Kaikilta yli 16-vuotiailta Vesipekan käyttäjiltä tarkistetaan koronapassi THL:n sovelluksella. Kaikki käyttäjäinfo jää THL:n sovellukseen eli kaupunki ei kerää mitään henkilötietoa kävijöistä.

  • Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto 3.12.2021:

    Määräys ajalle 7.-31.12.2021

    Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Määräyksen perusteella tehtävien osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia.
     

  • Osallistujamäärää koskevan rajoituksen tai osallistujien sijoittumista koskevan velvoitteen vaihtoehtona rajoituksista voi vapautua 58 i § 3 momentin mukaisissa tiloissa noudattamalla tartuntatautilain 58 i § mukaisia EU:n digitaalista koronatodistusta koskevia edellytyksiä. Tämä valinnanvapaus parantaa mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoa. Se ei myöskään rajoita tarpeettomasti osallistumista harkitsevien oikeuksia, koska tartuntatautilaki turvaa mahdollisuuden joko hankkia tarvittavat rokotukset tai niitä korvaavaan menettelyyn tartuntatautilain 58 k § mukaisesti.

Edellä olevaan perustuen emme anna hyvityksiä tuotteista, palveluista emmekä tilanvarauksista.

Maskit käyttöön 4.luokasta lähtien

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi torstaina 9.12.2021 muutoksesta alueen maskisuositukseen. Uuden suosituksen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt kouluissa oppilaille 4.luokasta lähtien. Aiemmin koulujen maskisuositus on koskenut oppilaita 6.luokasta ylöspäin. Raahen kaupunki toteuttaa koronakoordinaatioryhmän kouluja koskevaa suositusta maanantaista 13.12.2021 alkaen pois lukien 3-4 yhdistelmäluokat.

Raahen kaupungin tiloja ja tiloissa toteutettavaa toimintaa koskeva ohjeistus astuu voimaan välittömästi.

Lisätietoa:

Raahen kaupungin tiloja ja tiloissa toteutettavaa toimintaa koskeva ohjeistus astuu voimaan välittömästi.

Raahe-kruunu.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa