Koronavirustiedotteet yhdessä paikassa

Raahen kaupunki tiedottaa säännöllisesti koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista kaupungin eri toimintoihin. Koronavirus - tiedotteet ja ohjeet kokoaa yhteen aiheeseen liittyvät, kuntalaisille suunnatut ajankohtaiset ilmoitukset Raahe.fi -verkkosivustolla.

Raahe.fi -verkkosivuston kävijämäärä on selvästi kasvanut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Yhteisen koonti- ja valmiussivun avulla varmistetaan kuntalaisten tiedonsaanti suurissa, yhtäaikaisissa kävijämäärissä. 

Raahen koontisivun lisäksi Raahen alueen koronavirustilanteesta löytyy tietoa myös  Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivustolta. Kansallisella tasolla koronavirustilanteesta tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Ajankohtaista koronaviruksesta.

 

 

Raahen logo sloganilla Luonnostaan ylpeä.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa