Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset vuonna 2020 julistetaan haettavaksi

Kulttuuritoiminnan avustukset

Yleisavustuksilla tuetaan raahelaisia kulttuuriyhdistyksiä ja luodaan edellytyksiä raahelaiselle kulttuuritoiminnalle. Ohje ja hakulomake löytyvät Tapahtumatalo Raahen Avustukset-sivulta tai kulttuuripalveluista, Tapahtumatalo Raahesta, Kirkkokatu 28 (2. krs.), 92100 Raahe.

Nuorisotoiminnan avustukset

Yleis- ja erityisavustushakemukset tehdään lomakkeille, joita saa nuorisotoimen verkkosivulta tai nuorisotoimistosta, Ratakatu 3, 92100 Raahe. Erityisavustushakemuksia leiri- ja kerhotoimintaan sekä bändien ja vapaiden luovien ryhmien toimintaan voi toimittaa vuoden aikana suoraan nuorisotoimistoon os. Ratakatu 3. Päätökset erityisavustuksista tehdään neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 29.9. ja 15.12. mennessä jätetyt hakemukset pyritään käsittelemään mainittua päivämäärää seuraavan kahden viikon aikana.

Liikuntatoiminnan avustukset

Liikuntatoiminnan yleisavustushakemukset tehdään lomakkeille, joita saa liikuntatoimen Lomakkeet-sivulta tai liikuntatoimistosta, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe. Kohdeavustuksia voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella 14.6. ja 13.12. mennessä. Kohdeavustushakemukset toimitetaan Tapahtumatalo Raaheen. Avustusohjeet yleis- ja kohdeavustuksille löytyvät em. osoitteesta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan yleisavustushakemukset on toimitettava perjantaina 20.3.2020 klo 15 mennessä Tapahtumatalo Raaheen, Kirkkokatu 28 (2. krs), 92100 Raahe. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta täydentäviä liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myöhemmin.

Tulevaisuuslautakunta

Raahen kaupungin logo

Jaa sosiaalisessa mediassa