Kuntalaisten kommentit organisaatiouudistuksesta

Kuntalaisten kommentit organisaatiouudistuksesta on päivitetty.

Kommentteja on jälleen tullut monipuolisista aiheista sekä paljon uusia ideoita liittyen organisaatiouudistukseen ja muuhun kunnan toimintaan. Raahessa ymmärretään, että kuntalaisten kannattaa olla kiinnostuneita siitä, että kunnan talous yritetään saada kestävämmälle pohjalle; hyvinvoiva kunta on jokaisen kuntalaisen etu. Organisaatiouudistukseen valmistellussa suunnitelmassa ei anneta potkuja eikä edes lomautuksia henkilöstölle, vaan perusteellisesti toimintoja tarkastelemalla ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamalla on löydetty rakenteellisia kestäviä ratkaisuehdotuksia, jotka tuovat säästöjä ja vahvistavat toimintoja tässä hetkessä sekä valmistavat kuntaa kulman takana odottaviin uusiin haasteisiin. 

Uusia kommentteja ja kysymyksiä otetaan edelleen vastaan kommentointikanavalla ja niistä tehtyä koontia päivitetään esityksen valtuustokäsittelyyn 28.10. asti.

Jaa sosiaalisessa mediassa