Kuulutus / Jätetaksa

RAAHEN KAUPUNGIN JÄTETAKSA

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Lakiuudistuksessa bio- ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyi kunnan järjestämisvastuulle. Muutoksien vuoksi Raahen kaupunki on valmistellut luonnoksen jätetaksaksi. 

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Lisäksi taksassa on huomioitu toissijaisen jätehuollon järjestämisen ja siitä perittävät maksut. Taksa ei koske saostus- ja umpisäiliölietteitä.

Raahen kaupunki varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Jätetaksaehdotus on nähtävänä 8.5.2023 – 14.6.2023 Raahen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.raahe.fi sekä teknisen keskuksen ilmoitustaululla osoitteessa Rantakatu 8 E, 2. krs, 92100 Raahe. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.6.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse Raahen kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)raahe.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Aino Alatalo, puh. 040 130 3810

Raahen kaupungin jätehuoltoviranomainen

Liitetiedostot

Jaa sosiaalisessa mediassa