Kysely aamupäivätoiminnan tarpeesta lv. 2022-2023

Valtuustoaloitteen pohjalta opetustoimi kartoittaa, minkälaisia kustannuksia aamupäivätoiminnan järjestämisestä kaupungille syntyisi. Mikäli toimintaa kaupungissa järjestettäisiin, se koskisi ensi syksynä aloittavia 1. - 2.luokan oppilaita ja toiminta olisi maksullista.

Ohje kyselyyn vastaamiseen on lähetetty Wilmassa nykyisille esiluokan ja 1. luokan huoltajille.

Kuva: Pixabay.
Kuva: Pixabay.

Jaa sosiaalisessa mediassa