Kyselytutkimuksen tulokset Raahen yhdyskuntateknisistä palveluista 2020 on valmistunut

FCG Konsultointi Oy on koonnut katujen, puistojen, jätehuollon, vesi- ja viemärihuollon sekä palo- ja pelastustoimen tehtäviä koskevan kyselyn tulokset tältä vuodelta. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 19 kuntaa. Raahessa edellinen kysely on tehty vuonna 2018. Kyselyyn vastaajat valittiin satunnaisesti 18-79 vuotiaista raahelaisista henkilöistä. Vastausprosentti oli 28 %, mikä on 6 % enemmän, kuin keskimäärin.  

Raahen osalta heikennystä edelliseen kyselykertaan verrattuna on keskustaan johtavien pääkatujen kunnossa. Kysely toteutettiin keväällä. Jos nyt syksyllä kysyttäisiin samaa asiaa uudelleen, niin arvosana olisi kiitettävä, koska kesän aikana ELY-keskus on päällystänyt todella paljon keskustaan johtavia teitä. 

Vastauksissa näkyi liikuntapaikkojen kunnossapitoon kohdistuneet säästötoimet. Negatiivisellä viestinnällä sekä lumen ja pakkasen puuttumisella on myös ollut arvosanaa heikentävä vaikutus.

Jaa sosiaalisessa mediassa