Lähidemokratiahallituksen kohdeavustukset

Kertaluontoisiin kehittämiskohteisiin kylä-, asukas-, kotiseutu- ja järjestötoimintaan Raahessa tulee hakea 31.10. mennessä.

Avustuksia tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti kaupungin internet-sivuilla ”verkkoasiointi” valikossa olevan asiointikanavan kautta.

Ellei sähköinen haku ole mahdollista tulee paperilomakkeelle tehdyt hakemukset liitteineen toimittaa määräpäivään mennessä kaupungin kirjaamoon os. Rantakatu 50, 92100 Raahe.

Tiedustelut: Ari Pietarinen, p. 040 830 3006, ari.pietarinen [at] raahe.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa