Luokkaan-4 kuuluvien yksityisteiden avustukset vuonna 2021

Raahen kaupunki julistaa haettavaksi 4-luokan yksityisteiden hoitoavustukset vuodelle 2021 teknisen lautakunnan 19.6.2013 päätöksen mukaisesti. 

Yksityistielain mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joilla on tiekunta (49 §, 84 §) ja joiden liikennemerkkitiedot on ilmoitettu Digiroadiin (50 §). Lisäksi tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 § ja 89 §). 

Avustuksia voidaan hakea luokkaan-4 kuuluville vakituisessa asumiskäytössä oleville yksityisteille, jotka eivät kuulu luokkiin 1-3.

Tien pituuden on oltava vähintään 200 m pihapiirin reunaan, eikä tie ole saanut kaupungilta muuta kunnossapitoavustusta kuluvana vuonna.
Avustuksen määrä on suorassa suhteessa tien pituuteen ja avustettavaksi hyväksyttävä matka on lyhin reitti yleiseltä tai muulta yksityistieltä viimeisen asutun asunnon pihapiirin reunaan.

Avustukset maksetaan hakemusten perusteella. Hakemuslomakkeen saat tulostamalla www.raahe.fi sivulta, tämän ilmoituksen liitteestä tai Raahen kaupungin teknisestä keskuksesta, osoitteesta Rantakatu 8 E Raahe.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on  22.11.2021 klo 15.00 mennessä tekniseen keskukseen os. Rantakatu 8 E, 92100 Raahe tai sähköpostiosoitteeseen irma.rantala [at] raahe.fi. Vajavaisesti täytettyjä hakemuslomakkeita ei käsitellä.

Lisätietoja asiasta antaa arkipäivisin Paula Pihkanen 040 830 3171 tai sähköpostilla paula.pihkanen [at] raahe.fi.  

Raahessa 20.10.2021

Tekninen keskus

Jaa sosiaalisessa mediassa