Puiden ja puistometsien merkitys kaupungeissa

Puut ja pienet metsiköt asuinalueiden väleissä ovat merkityksellisiä monella tapaa. Ajoittain ryöpsähtää keskustelua puolesta ja vastaan niiden vaikutuksesta lähiympäristöön. Asukkaita saattaa häiritä puiden varjostaminen tai roskaaminen. Eri puulajit tuottavat eri tavoin neulasia, lehtiä tai siitepölyä, mitkä luonnollisesti leviävät ympäristöön tiettyinä vuodenaikoina. Suurten puiden latvukset voivat varjostaa, mikä voidaan kokea ajoittain myös ongelmalliseksi.

Puuston vaikutukset elinympäristöön

Asioilla on puolensa, ja puiden sekä puistometsien positiivisella puolella on paljon hyvää tuottavia asioita. Puut toimivat luontaisina suojina tuulta, pölyä ja melua vastaan. Paahteisina kesäpäivinä puun tuottama varjo onkin suojaa tuova elementti. Puusto myös tasaa lämpötilaeroja kaikkina vuodenaikoina. Puiden juuristo imee maasta runsaasti vettä ja sitoo maaperää vähentäen eroosiota. Puusto tukee ehdottomasti myös luonnon monimuotoisuutta tarjoten lukuisille eliölajeille suojaa ja elinympäristön. 

Puut ilmaston tukena

Puut puhdistavat tehokkaasti ilman haitallisia pienhiukkasia ja toimivat merkittävinä hiilinieluina. Iso lehmus tuottaa noin 1,7 kg happea ja kuluttaa n. 2,35 kg hiilidioksidia tunnissa. Puut siis parantavat ilman laatua monin tavoin. Vuorokaudessa se haihduttaa satoja litroja vettä maaperästä auttaen mm. kaupungin hulevesien hallinnassa. 

Puusto hyvinvoinnin lähteenä

Puuston positiiviset vaikutukset psykososiaaliseen hyvinvointiin on tutkitusti erittäin merkittävää erityisesti rakennetuissa ympäristöissä. Kaupunkipuita käytetään yksittäin tai ryhmänä jäsentämään tiloja sekä tuomaan myös ajallisia kerrostumia. Puilla voidaan ympäristö ”sisustaa” korostamaan näkymiä tai pehmentämään julkisivuja. Yksittäiset puut tai puuryhmät voivat toimia myös maisemapuina. Varsinkin iäkkäät ja suuret puut tuovat muistoja, sekä auttavat ajankuvan hahmottamisessa vuodenaikojen vaihtelussa.

Metsässä kulkeminen laskee verenpainetta ja sydämen sykettä stressaantuneilla jo vartissa. Hermosto sekä mieli rauhoittuvat ja lihaksetkin rentoutuvat. Metsässä kulkeminen tuottaa selkeitä ja mitattavia terveyshyötyjä.

Puiden vaikutus kiinteistöihin

Kiinteistöjen hintaankin puusto vaikuttaa monin tavoin. Kiinteistön arvo on 4-12% korkeampi, jos sen vieressä tai välittömässä läheisyydessä on puisto tai puistometsä. Puiden varjostus vähentää kiinteistöjen jäähdytystarvetta kesäisin ja lämmitystarvetta talvisin 5-10%. Rakennusten ulkopintakin vaatii vähemmän ylläpitoa, jos puut suojaavat sitä liialliselta tuulelta ja auringolta. Lisäksi puut suodattavat ilman pienhiukkasia, jolloin korvausilma ulkoa on jo valmiiksi puhtaampaa.
Puistot ja puistometsät puineen ovat kaikin tavoin terveyttä ja hyvinvointia lisäävä tekijä asuinympäristössä. Kaupunkirakentamisen osana on aina vihreä näkökulma viihtyisyyteen ja terveellisyyteen liittyen.

Lähteet: Viherympäristöliitto: Green City ohjeisto, terveellinen, asuttava kaupunki
 

Härkätorin sembramännyt.
Härkätorin sembramännyt pehmentävät kivistä torialuetta. Kuva Tita Haapajoki.

Jaa sosiaalisessa mediassa