Puistojen talvikunnossapito

Talvikunnossapidon laatuvaatimukset eri kunnossapitoluokissa määräytyvät Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti. Talvikunnossapidolla on pidettävä kadut ja kevyenliikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3).  

Puistokäytävät ja leikkipuistot eivät kuulu lain piiriin, ja niitä ei aurata kaupunkimme alueella missään. Luonnollisesti polkuja syntyy kuitenkin kuljetuille paikoille, mutta vaihtoehtona on kulkea aurattuja ja myös valaistuja kevyenliikenteen väyliä, jotka kiertävät puistoalueita. Puistokäytävien auraamatta jättäminen on myös tietoinen ratkaisu säästää puistojen pintoja ja kasvustoja aurauksen tuottamalta rasitteelta ja vaurioitumiselta. Vaikka puistokäytäviä on valaistu syksyn ja kevään pimeiden aikojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäämään, niin lumen annetaan edelleenkin suojata kasvustoja. Suosittelemme kulkemaan aurattuja, hiekoitettuja ja valaistuja kevyenliikenteen väyliä pitkin nämä muutamat lumiset talven kuukaudet. 

- Kuntatekniikka

Veistospuiston valaistu patsas lumen peittämänä.
Valaistun, mutta auraamattoman puiston kasvillisuus säästyy aurauksen ja lumen kasauksen tuottamilta vaurioilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa