Raahe muuttaa käytäntöä vuosiluokkien 1-3 opetuksen osalta vastaamaan Valtioneuvoston uutta linjausta

Valtioneuvosto on muuttanut linjaustaan. Maanantaista 23.3.2020 lähtien järjestetään tarvittaessa esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1—3 vuosiluokkien oppilaille, perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetuille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille mahdollisuus lähiopetukseen.

Etäopetusta suositellaan kaikille

Etäopetus on tässä tilanteessa ehdottomasti lapsen edun mukaista ja myös valtioneuvosto suosittelee sitä vahvasti. Lasten ja nuorten liikkumisen ja kohtaamisten rajoittamisella suojellaan myös riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, joilla tauti usein esiintyy erittäin vakavana.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen poikkeustoimilla hidastetaan epidemian leviämistä ja varmistetaan terveydenhuollon toimintakyky pidentämällä sairastavuuden piikkiä pidemmälle ajalle.

Suosittelemme edelleen, että mahdollisimman moni lapsi osallistuu etäopetukseen.

Raahen kaupungin opetustoimi ohjeistaa vanhempia lähettämään Wilma-viestillä tietoa koulun rehtorille tai koulunjohtajalle, mikäli lapsenne osallistuu lähiopetukseen. Viesti tulee lähettää sunnuntaihin 22.3.2020 klo 12:een mennessä.

Lisätietoja

Lucina Hänninen
opetus- ja kasvatusjohtaja
puh. +358 40 135 6787
lucina.hanninen [at] raahe.fi

Ari Nurkkala
kaupunginjohtaja
ari.nurkkala [at] raahe.fi

Tyylitelty viiri.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa