Raahe-opiston kurssipalautteet

Raahe-opiston lukuvuosi 2022–2023 on viety loppuun. Syksyn, talven ja kevään aikana n. 250 kurssilla opiskeli lähes 2700 opiskelijaa useita eri aineita. Lukukauden loppupuolella toteutettiin opiskelijoille kysely, jossa selvitettiin mm. opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta, järjestelyistä, opettajista sekä ryhmien toiminnasta. Samalla tiedusteltiin opiskelijoiden kurssitoiveita sekä kiinnostusta suorittaa opintopisteitä, jonka opiskelija voi saada esiin valtakunnalliseen, henkilökohtaiseen Opintopolku-palveluun.

Kyselyssä saatiin vastauksia kaikkiaan n. 670 kappaletta eli n. neljäsosa (24,8 %) opiston opiskelijoista osallistui kyselyyn. Opiston opettajat saivat kyselyssä korkeimmat arviot eli aineenhallinnan, innostavuuden sekä opetusmenetelmien keskiarvosana oli 3,59. Myös ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä arvostettiin keskiarvon ollessa 3,48. Maksimi arvosanoissa on 4.  

Vastaajista n. 61 % oli erittäin tyytyväisiä opetuksen laatuun ja 32 % piti laatua hyvänä. Tiloihin ja välineisiin oli erittäin tyytyväisiä 40 % opiston asiakkaista ja n. 50 % piti niiden laatua hyvänä. Yksi keskeinen tunnistettu ongelma on opetustilojen fyysinen saavuttamattomuus eli läheskään kaikki opetustilat eivät ole esteettömiä. 53 % asiakkaista antoi yleisarvosanaksi kurssilleen erittäin hyvän ja hyvänä kurssia piti 41 %.  

Hieman alle 9 % Raahe-opiston opiskelijoista oli kiinnostunut saamaan kurssistaan suorituksen valtakunnalliseen Opintopolkupalveluun. Raahe-opistolla syksystä 2023 alkaen on mahdollista suorittaa mm. muutamia kielten kursseja osaamisperusteisesti: ne löytyvät jatkossa oppaasta sekä kurssijärjestelmästä noppa-logon avulla. Otamme mielellämme palautetta vastaan myös opintopistekurssien tarjontaan liittyen ja laajennusta niiden tarjontaan tullaan toteuttamaan porrastetusti.  

Raahe-opiston henkilökunta on lukenut saatuja palautteita sekä kurssitoiveita tarkalla silmällä. Uusia kursseja kehitellään, opettajia ja tiloja etsitään, minkä lisäksi välineistöä kunnostetaan resurssien sallimissa rajoissa. Raahen keskustan alueella toteutettavaa kielten opetusta sekä lasten ja nuorten Käsityökoulu Solmu keskitetään Pitkänkarin koululle syyslukukauden alkaessa. Näin saamme saman, korkean katon alle Solmun lisäksi Kuvataidekoulu Purjeen eli yli 100 lapsen ja nuoren taiteen perusopetuksen toiminnan.  

Paljon tuli toiveita kurssien järjestämisestä kylillä. Opistolla on Raahen ja Pyhäjoen alueella kaikkiaan n. 50 opetuspistettä. Opettajia / kurssien vetäjiä opistolla on lukuvuodessa n. 80 henkilöä. Minkä tahansa kurssin toteutuminen riippuu kahdesta keskeisestä kysymyksestä: löydämmekö opettajan ja tuleeko kurssille tarpeeksi ilmoittautumisia? Opisto ottaa erittäin mielellään vastaan uusia kurssien vetäjiä ja opistolle saa tarjoutua töihin oman osaamisensa kanssa. Raahen kaupungin tulevaisuuslautakunta helpotti kurssien toteutumista kylillä hyväksyessään ryhmäminimiksi 6 henkilöä. Tämän alemmas ei ole taloudellisesti kestävää mennä, mikä usein tarkoittaa rajatun väen kiinnostuksen kohteena olevan kurssin toteutumatta jäämistä.    

Otamme mielellämme vastaan niin toiveita uusista kursseista kuin niiden mahdollisista opettajistakin. Toiveita voi toimittaa milloin tahansa osoitteeseen: raaheopisto [at] raahe.fi  

Kiitämme opistolla kaikista palautteista. Pääosin saamme vetää sellaisen johtopäätöksen, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä tarjontaamme, mistä saamme kiittää päätoimisen opetushenkilöstön lisäksi laajaa ja taitavaa tuntiopettajien joukkoa.

Kuvassa Raahe-opiston kurssitöitä kevätnäyttelyssä Galleria Myötätuulessa
Kuvassa Raahe-opiston kurssitöitä kevätnäyttelyssä Galleria Myötätuulessa. Kuva Jaana Hämäläinen.

Jaa sosiaalisessa mediassa