Raahen kaupungin opetustoimen tiedote lukuvuoden aloituksesta

Koulut alkavat poikkeuksellisen kevään jälkeen odottavin mielin. Uutta lukuvuotta aloitetaan kouluilla noudattaen hyviä hygienia- ja turvavälikäytäntöjä, joilla taataan mahdollisimman turvallinen kouluympäristö.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetustoimessa seurataan tiiviisti yhteiskunnallista tilannetta liittyen koronaviruksen leviämiseen. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin (voimassa 1.8.–31.12.2020), joissa säädetään mahdollisuudesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli koronaviruksen leviäminen alueellamme nykyisestä kiihtyy, poikkeukselliset opetusjärjestelyt voidaan ottaa käyttöön. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Mikäli näihin toimiin ryhdytään, opetustoimi tiedottaa toimista erikseen.

Hygieniaohjeet

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Koulupäivien rakenne

Koulupäivien alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan koulukohtaisesti. Välitunnit ja ruokailu pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan ryhmittäin ja porrastaen. Henkilökunnan liikkuminen yksikön sisällä sallitaan, turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtien. Yksiköiden yhteisten opettajien yksiköiden välinen liikkuminen sallitaan, mutta huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Yksiköstä toiseen liikkumista tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää saman päivän aikana.

Iltapäivä- ja kerhotoiminta

Iltapäivätoiminta järjestetään turvallisuudesta ja hygieniasta huolehtien mahdollisuuksien mukaan porrastaen ja ryhmitellen. Kerhotoimintaa järjestetään koulujen sisäisenä toimintana.

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksiin ei saa osallistua sairaana. Koulukuljetuksissa noudatetaan hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa. Koulukuljetukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan ryhmitellen ja porrastaen. Tarkemmat tiedot koulukuljetuksista ilmoitetaan koulukohtaisesti. Huoltajille, jonka lapselle on myönnetty koulukuljetus, voidaan maksaa Kansaneläkelaitoksen määrittelemä kuljetusavustus. Mikäli kuljetus järjestetään itse, tulee tästä ilmoittaa oman koulun rehtorille/johtajalle/koulusihteerille.

Koulutilojen käyttö

Koulun ulkopuoliset toimijat (pois lukien toiminta-, puhe-, ja fysioterapeutit) eivät saa toistaiseksi käyttää koulun tiloja. Liikuntasalien iltakäytöstä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Työelämään tutustumisjakso (TET)

TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen. 

Oppilashuolto

Oppilashuolto toimii kouluilla normaalisti. Oppilaiden hyvinvointia pyritään opetuksen ja oppilashuollon henkilöstön toimesta havainnoimaan entistä tarkemmin, mikäli vain mahdollista.

Poissaolot

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja lupa tulee perustella. Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta koronavirustaudin riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat voivat anoa poissaoloa lääkärintodistuksen kanssa. Poissaolon pituus voi näissä tapauksissa olla enintään kaksi kuukautta.

Erityiset opetusjärjestelyt

Poissaolon sijaan riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena.

Sairastumiseen liittyvä ohjeistus

Infektio-oireen esiintyessä oppilaan on oltava koulusta pois. Näitä ovat esimerkiksi: 

  • yskä
  • nuha
  • kurkkukipu
  • lämpöily
  • oksentelu
  • ripuli.

Jos oppilas sairastuu koulussa infektio-oireeseen, ilmoittaa opettaja asiasta suoraan huoltajalle, joka hakee/ohjeistaa kotiin paluun välittömästi. Koulupäivän aikana sairastunut lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Huoltajat ottavat yhteyttä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän infektiovastaanottoihin, mikäli oppilaan hoidossa tarvitaan jatkotoimia.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ohjeet hengitystieinfektion hoidossa.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Omaehtoinen karanteeni

Kouluissa noudatetaan THL:n 10.8.2020 päivitettyä ohjeistusta omaehtoisesta karanteenista. Ohjeistuksen mukaan saapuessa Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, suositellaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa oloa. Omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

Tietoa omaehtoisesta karanteenista THL:n sivuilla.

Opetustoimi tiedottaa vanhempia Wilman kautta

Opetustoimi tiedottaa opetusjärjestelyihin tulevista mahdollisista muutoksista Wilma-järjestelmän kautta. Vanhempia kehotetaan seuraamaan oman koulun Wilma-viestintää aktiivisesti ja tarkistamaan, että omat yhteystiedot ovat järjestelmässä ajan tasalla.

Tyylitelty kypärä.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa