Raahen kaupungin päätöksiä koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteistä Raahessa 1.12.2020 alkaen

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan lauantaina 28.11.2020 todennut Pohjois-Pohjanmaan olevan koronatilanteen leviämisvaiheessa.

Raahen kaupunki on kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 30.11.2020 tehnyt seuraavat päätökset koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteistä Raahessa.

Raahen kaupungin toimintaa ja tiloja koskevat uudet päätökset.

1. Korkean tartuntariskin vuoksi Raahen kaupungin hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan 1.12.2020–18.12.2020 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin.

Suljetaan:

  • Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat
  • Uimahallit ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat.
  • Museot ja muut kulttuurilaitokset
  • Tapahtumatalo Raahe

Kirjastoissa ja muissa kaupungin asiointipisteissä jatkuu rajoitettu palvelu.

Tapahtumien järjestämistä ei suositella ja se on mahdollista vain aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Katso avin viimeisin ohjeistus.

2. Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

3. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

4. Suositusten mukaisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on voimassa seuraavat rajoitukset ajalla 1.–18.12.2020:

  • Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskuksiin ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
  • Ikääntyneiden päivätoiminta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta suljetaan.
  • Palvelukeskuksissa (Maininki ja Kotiranta sekä Pyhäjoki ja Siikajoki) ruokailumahdollisuus suljetaan talojen ulkopuolisilta asiakkailta. Talon omat asukkaat voivat ruokailla ruokasalissa. Tällöin huolehditaan turvaväleistä ja noudatetaan yleisiä hygieniaohjeita.
  • Hyvinvointikuntayhtymän tiedot tarkentuvat; ajantasaisin tieto löytyy aina Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kotisivuilta.

5. Lukio on siirtynyt etäopetukseen nopeutetussa aikataulussa 27.11.2020. Aiemmasta päätöksestä poiketen koko lukion etäopetusta jatketaan 18.12.2020 asti. Suositellaan vahvasti muiden toisen asteen oppilaitosten toimivan samoin. Opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.

6. Tilanteen vaatiessa Raahen kaupungilla on valmius siirtyä etäopetukseen nopeasti erillisellä päätöksellä.

Tyylitelty viiri.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa