Raahen kaupunginhallituksen teettämän ulkopuolisen selvityksen perusteella marraskuussa esille nostetussa työsuojeluasiassa ei ole kyse työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala teki työturvallisuuslain 28 §:n mukaisen ilmoituksen häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta 11.11.2021. Ilmoitus koski kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tarja Ollankedon toimintaa.

Kuntalain (410/2015) 85 §:n mukaan ”Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla, ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä.

Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.”

Kaupunginhallitus ryhtyi välittömästi toimiin varapuheenjohtajan johdolla

Kaupunginhallitus kirjasi kokouksessaan 29.11.2021 ilmoituksen tiedoksi ja työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesti ryhtyi asiasta tiedon saatuaan välittömästi käytettävissään olevin keinoin selvittämään asiaa.

Kaupunginhallitus valtuutti hallintojohtajan hoitamaan ulkopuolisen asiantuntijanpalvelun hankinnan riippumattoman selvityksen saamiseksi asian arviointia varten.

Asiantuntijaksi valikoitui Sicon Advisory Oy. Toimeksiantona oli tutkia työsuojeluilmoitukseen johtaneiden tapahtumien kulku asianosaisten näkökulmasta ja analysoida saatua tietoa siten, että kaupunginhallitus voi arvioida, onko työturvallisuuslain 28 §:n mukaista häirintää tapahtunut ja päättää mahdollisista toimista tilanteen korjaamiseksi ja vastaavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.

Ulkopuolisen asiantuntijan muistio kaupunginhallituksessa 10.1.2022

Sicon Advisory Oy:n Visa Lukkariniemi haastatteli kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Ollankedon, perehtyi asiaa koskevaan asiakirja-aineistoon sekä laati 21.12.2021 päivätyn selvitystyötä koskevan muistion kaupunginhallitukselle.

Muistio toimitettiin asianosaisille tiedoksi heti sen saavuttua, ja heille on varattu tilaisuus lausua muistiosta.

Muistiossa on tehty johtopäätökset ja päätelmät tilanteesta. Muistiossa todetaan, ettei asiassa ole käytettävissä olleiden tietojen perusteella kyse työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta vaan lähinnä kaupunginjohtajan yksilöllisestä kokemuksesta.

Kaupungilla on työnantajana sen oman ohjeistuksen ja periaatteiden perusteella asialliset valmiudet toimia, mikäli häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitaan.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.1.2022, että kaupunginhallituksen teettämän ulkopuolisen selvityksen perusteella asiassa ei ole kyse työturvallisuuslain 28 §:n mukaisesta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Kaupunginhallitus päätti myös, ettei asiassa ole syytä ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin.

 

Raahen kaupunginhallituksen pöytäkirja 10.1.2022

 

Raahen kruunu
Kuva: WTF Design Oy

Jaa sosiaalisessa mediassa