Raahen vanhan kaupunginosan asemakaavatyöhön kuuluva asukaskysely on nyt avoinna

Raahen vanhan kaupungin asemakaavaa ollaan päivittämässä. Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata alueen kulttuurihistorialliset arvot ja kytkeä vanhan kaupungin alue eheäksi osaksi keskustan palveluja.

Asemakaavatyössä päivitetään ja ratkaistaan rakennussuojelun kysymykset Raahen vanhan kaupunginosan kokonaisuuden osalta. Nykyisellään useasta kaavasta muodostuva asemakaava yhtenäistetään ja myös alueen elinkeinojen mahdollisuuksia pyritään parantamaan.

Kysely alueen asukkaille ja käyttäjille avautuu 1.6.2020

Nyt avoinna olevan kyselyn tavoitteena on saada näkemyksiä ja kehitysideoita vanhasta kaupungista ja sen käytöstä nimenomaan alueen asukkailta ja käyttäjiltä. Kysely koskee siis kaikkia henkilöitä, jotka joko asuvat siellä tai joilla on asiaa Wanhaan Raaheen eli läpikulkijoiden ja satunnaisten vierailijoiden näkemykset ovat myös arvokkaita ja tervetulleita.

Kysely koostuu seitsemästä osa-alueesta, joissa pyydetään kertomaan omia näkemyksiä tai merkitsemään niitä kartalle. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 - 20 minuuttia.

Raahen vanhan kaupungin asemakaavanmuutos -kyselylomake 

Asemakaavatyön seuraaminen ja kuntalaisten osallistuminen

Kaavoitusprosessin kulku ja vaiheisiin liittyvä osallistaminen esitellään yleisölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa syksyllä 2020. Tulossa on sekä kaikille avoimia yleisiä työpajoja että mm. yrittäjille suunnattu työpaja.

Vaiheiden aineistot tulevat nähtäville Raahen kaupungin verkkosivuille.

Tulevista tilaisuuksista ilmoitetaan paikallisessa ilmaisjakelulehti Raahelaisessa, Raahen kaupungin verkkosivuilla, Raahen teknisen viraston ilmoitustaululla sekä kaupungin muissa viestintäkanavissa.

Lisätiedot

Kaavasuunnittelija Outi Järvinen/Raahen kaupunki, puh. 040 135 6985, outi.jarvinen [at] raahe.fi

Tyylitelty kypärä.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa