Raahen vesistöjen säännöstelyn kehittäminen -yleisötilaisuuden materiaalit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe Oy tekivät vuosi sitten Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimusosapuolet laativat vuosittain toimenpideohjelman, jossa sovitaan mukaan otettavien toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus.

Raahessa pidettiin 25.1.2023 yleisötilaisuus jossa esiteltiin laadittuja selvityksiä. Vuoden 2022 toimenpiteinä on mm. laadittu uusi väliaikainen säännöstelyohje, tehty verkkokoekalastus Haapajärvellä sekä selvitetty Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä. Yleisötilaisuuden esitykset ja varsinaiset raportit löytyvät netistä:

https://www.ely-keskus.fi/Pohjois-pohjanmaa/raahen-vesien-saannostelyn-kehittäminen

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Susanna Juntunen, etunimi.s.sukunimi [at] ely-keskus.fi, p.0295 038 305
Raahen kaupunki, Aino Alatalo, etunimi.sukunimi [at] raahe.fi, p-040 130 3810

Haapajärven tekoallas, kuvannut Aino Alatalo

Jaa sosiaalisessa mediassa