Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Raahen kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen on saatettu vireille Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksellä 17.1.2024 § 4.
Rakennusjärjestyksen uusimisen sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville helmikuun aikana MRL 63 §:n mukaisesti Teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Raahen kaupungin internet-sivuille. Rakennusjärjestyksen luonnos asetetaan nähtäville myöhemmin.

Raahen kaupungin rakennusvalvonta

Jaa sosiaalisessa mediassa