Risukkojen raivausta Tarpiontien pohjoispuolella Saloisissa

Saloisten keskustaa ja Honganpaloa yhdistävän pyörätien molemmin puolin on raivattu risukoita ja harvennettu nuorta lehtipuuta konevoimin parin viikon ajan. Työ on jatkoa aiemmin parannetulle kuivatukselle ja maiseman siistimiselle.

Työmaalle tulee nyt isomman puun korjaamiseen moto ja ajokone, joten pyydämme kulkijoita huomioimaan ja varomaan alueella liikkuvat isot työkoneet. Urakka päättyy arviolta 27.3.2020.

Risukon raivaus käynnissä
Kuva: Tita Haapajoki

Jaa sosiaalisessa mediassa