Tiedote katujen talvikunnossapidosta

Katujen talvikunnossapito kuuluu suurimmaksi osaksi kaupungille, mutta osittain myös kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille.  

Talvi on taas täällä. Lunta on tullut nyt jonkin verran ja välillä se on yrittänyt sulaa poiskin, mutta lumitöitä on saatu tehdä niin kaduilla ja pyöräteillä kuin myös kiinteistöjen pihoilla. Täällä Raahessa keskustan alueella ja Vanhassa Raahessa on paljon jalankulkuväyliä, jotka kuuluvat kiinteistöjen omistajien tai –haltijoiden huolehtimisvastuulle. Katujen ja pyöräteiden auraamisesta ja liukkaudentorjunnasta vastaa yksin kaupunki. Kunnossapitovelvoitteet perustuvat lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Huolehdithan siis omasta osuudestasi.

Tontinomistajan tai –haltijan velvollisuutena on pitää oman tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena. Tämä tarkoittaa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistamista, tarvittaessa liukkauden torjumista sekä tietysti liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit ja -kasat sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymärummun puhdistamisesta. 

Huolehdithan myös siitä, ettet työnnä pihalumiasi katualueelle (tai naapurin ojaan), vaan etsit niille paikan omalta pihaltasi. Jos pihallesi ei lumi mahdu, niin tilaa lumen poiskuljetus lumenvastaanottopaikalle.

Havainnekuva kunnossapitovastuista katualueella.

Jaa sosiaalisessa mediassa