Tiedote raja-arvoylityksestä

Lapaluodon ilmanlaadun mittausasemalla on tapahtunut hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvoylitys 29.11. Vuorokausipitoisuus oli 78 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa vuorokausiraja-arvon ollessa 50 mikrogrammaa kuutiossa. Tämä on Lapaluodon mittausaseman kolmas hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys vuoden 2018 aikana. Ilmanlaatuasetuksen (79/2017) mukainen sallittujen ylitysten lukumäärä vuodessa on 35 kappaletta.

Suurimmat hetkittäiset ja tuntikohtaiset pitoisuudet sijoittuvat aamuyölle, jolloin tuulen nopeus nousi Ilmatieteen laitoksen Lapaluodon sataman sääaseman havaintojen mukaan nopeasti noin 14 metriä sekunnissa yli 20 metriin sekunnissa. Tuuli oli torstaina lounaan ja etelän välisellä sektorilla. Ylitys johtui todennäköisesti pakkasen ja tuulen yhteisvaikutuksesta. Pakkanen oli kuivattanut lumettoman maan pinnalla olevia hiukkasia ja voimakas tuuli nosti kuivuneet hiukkaset ilmaan. Myös keskustassa havaittiin hiukkaspitoisuustason voimakas nousu aamuyöllä, mutta se ei aiheuttanut vuorokausirajaarvon ylittymistä.

Tuntikeskiarvona pitoisuus oli suurimmillaan 497 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa, mikä voi aiheuttaa terveyshaittaa herkille väestöryhmille. Päiväaikaan hiukkaspitoisuus oli yhden tunnin ajan yli 100 mikrogrammaa kuutiometrissä.

Lisätiedot:

Eero Leppänen
Vs. ympäristösihteeri
puh.044 4393 633,  eero.leppanen [at] raahe.fi