Tulevien ekaluokkalaisten koulupaikan määräytyminen lv. 2024–2025

Raahen kaupungissa asuvien tulevien ekaluokkalaisten huoltajien ei tarvitse ilmoittaa lastaan kouluun, vaan jokaiselle tulevalle ekaluokkalaiselle tehdään päätös lähikoulusta. Oppilaiden sijoittelussa tavoitteena on perustaa opetusryhmät niin, että oppilasmäärät lähialueilla aloittavissa ryhmissä ovat tasaiset riippumatta koulun sijainnista. Koulutulokkaat saavat kirjeitse tai Wilmassa päätöksen tulevasta koulustaan helmikuun loppuun mennessä.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden, erityisen tuen päätöksen tai pienryhmien oppilaiden kohdalla päätös koulupaikasta ilmoitetaan erikseen vasta pedagogisten asiakirjojen tai muiden hakemusten käsittelyn jälkeen. 

Lisätietoja oppilaaksiotosta. 

Kuva: WTF Desing Oy.
Kuva: WTF Desing Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa