Vedyn mahdollisuudet ja lisäkoulutus kiinnostavat yrityksiä Raahen seudulla

Raahen seudun kehitys ja Koulutuskeskus Brahe selvittivät yhteistyössä Raahen seudun yritysten koulutustarpeita vetyyn liittyen. Perustiedolle vedyn käyttökohteista ja vetyyn liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista on selkeä tilaus, sillä reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä toivoi saavansa lisätietoa aiheesta.

Tutkimus tehtiin Raahen seudun vuosittaisen yritysbarometrin yhteydessä puhelinhaastatteluna aikavälillä 12.9. – 14.10.2022. Vetykysymykset esitettiin teollisuuden ja maatalouden aloilla toimiville yrityksille ja niihin vastasi 41 yrityksen edustajaa Raahesta, Siikajoelta ja Pyhäjoelta.

Alueen yrityksillä on erittäin vahvaa osaamista muun muassa haastavissa projekteissa, kone- ja laitesuunnittelussa sekä kuljetus- ja rakennusaloilla. Teollisuuden rinnalla Raahen seudulla tärkeässä roolissa on myös maatalous, jossa vedyn mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi sähkön ja vedyn tuotantoon ja jatkojalostamiseen, kuten lannoitteisiin.

Vetyprojektien toteutukseen, kuten rakentamiseen, arvioi voivansa osallistua kolmasosa yrityksistä. Myös vedyn käyttö koneissa ja vedyn rooli biokaasun tuotannossa kiinnostaa vastaajia.

Kyselystä välittyy sama viesti kuin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla tehdystä vastaavasta kyselystä: että suurin tarve on yleistietoon vedyn käytöstä ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Näemme vastauksista myös, että koulutustarvetta on yhtä paljon suorittavissa kuin suunnitteluun ja johtamiseen liittyvissä työtehtävissä, huomioi Kansallisen vetyverkoston projektipäällikkö Minna Näsman.

Suurimmiksi lisäkoulutustarpeiksi tunnistettiin perustiedon lisäksi hätäensiapuun ja työturvallisuuteen liittyvät asiat, mutta tietoa kaivataan myös rahoitukseen, viestintään ja laatujärjestelmiin liittyen. Koulutusta halutaan kohdentaa sekä työntekijöille että johdolle.

On positiivista nähdä, että vedyn mahdollisuudet kiinnostavat alueen yrityksiä. Kyselyn tulokset vahvistavat näkemystämme siitä, että toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksella on merkittävä rooli vetyliiketoimintaan liittyvän osaamisen kehittämisessä. Koulutuskeskus Brahen tavoitteena on vastata alueellisesti vetykoulutukseen ja siihen liittyvään TKI-toimintaan yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa, tiivistää Koulutuskeskus Brahen johtaja Jaana Ritola.

Raahen kaupungin Rambollilta tilaaman selvitystyön mukaan Raahen alueelta löytyy teollisen mittakaavan vedyn tuotantoon ja varastointiin useita soveltuvia alueita sekä hyvän sijainnin että riittävän koon puolesta. Parhaillaan on käynnissä myös VTT:n toteuttama esiselvitys vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, jonka tuloksia kuullaan helmi-maaliskuussa 2023.

Lisätiedot

Minna Näsman
projektipäällikkö
puh. 040 130 8232 minna.nasman [at] raahe.fi
Kansallinen vetyverkosto
BotH2nia
Raahen seudun kehitys

Jaana Ritola
johtaja
puh. 050 325 6413 jaana.ritola [at] brahe.fi
Koulutuskeskus Brahe

Turkoosi vesi ja vedyn kemiallinen merkki.

Jaa sosiaalisessa mediassa