Liikuntaa ikääntyneelle

Raahen kaupungin liikuntatoimi järjestää ohjattuja liikuntaryhmiä ikäihmisille. Liikunnan harrastamista tuetaan eläkeläispassilla ja saattajakortilla.

Liikuntatoimen ohjatut ryhmät
Raahen liikuntatoimen ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Joihinkin ryhmiin tulee ilmoittautua etukäteen. Vuosittain vaihtuviin liikuntaryhmiin kuuluu esimerkiksi kuntopiiriä, tuolijumppaa, seniorijumppaa ja laiteopastusta kuntosalilla.

Liikuntaneuvonta
Raahen kuntalaisille tarjotaan maksutonta, kertaluonteista liikuntaneuvontaa. Neuvontaa suositellaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuville tai henkilöille, jotka eivät ole löytäneet sopivaa liikuntamuotoa itselleen.

Eläkeläispassi
Eläkeläispassi myönnetään kaikille Raahen kaupungissa kirjoilla oleville eläkeläisille ja yli 65-vuotiaille. Passilla pääsee edullisesti urheilutalo Raahelan kuntosalille.

Saattajakortti
Saattajakortti on tarkoitettu liikuntaharrastuksen tukemiseen henkilöille, joille yksin liikkuminen liikuntapaikoissa ei ole mahdollista. Saattajakortin haltijalla on oikeus ottaa liikuntapaikoille maksutta mukaansa yksi avustaja.

Harmaahiuksinen, iloinen herra kuntosalilla.
Eläkeläispassilla pääset edullisesti kuntosalille. Kuva: Catherine Heat, Unsplash.