Raahen keskeisten alueiden liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Raahen kaupungin keskeiselle taajama-alueelle.

Suunnitelmassa tarkennetaan osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyn liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenneratkaisuja sekä määritetään toimenpiteitä, joilla edesautetaan määritettyjä liikenteellisten periaatteiden toteutumista. Liikennejärjestelmässä on sovittu alueen ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteenverkot. Tämän suunnittelun keskeisenä tavoitteena on selvittää liikenneverkon toimivuus ja toimivuuden vaatimat toimenpiteet sekä eri kulkumuotojen kehittämismahdollisuudet. Erityinen painoarvo suunnittelussa on ollut kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestämistavan arvioinnissa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raahen keskeisten alueiden liikennesuunnitelman ja Pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelman 9.12.2013 §142.

Päivämäärä

Kuassa o kaavio liikenneverkon ennusteen käyttösuhteista vuonna 2013.
Liikenneverkon ennusteen käyttösuhteet vuonna 2013. Kuva: Ramboll.

Ohjaus

Keskeisten alueiden liikennesuunnitelman 2013 laadintaa ovat ohjanneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Raahen kaupunki.

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelman laadintaa on ohjannut Raahen kaupungin Kaavoitus.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo