Mikonkarin alueen kehittämissuunnitelma

Mikonkarin alueen kehittämissuunnitelma liittyy Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan maankäyttöratkaisuihin.

Mikonkarin kehittämisen lähtökohtana on Raahen ja Pattijoen kuntajaon muutokseen liittyvä yhdistymissopimus, jossa Mikonkarin alue on mainittu yhtenä kehittämiskohteena. Tavoitteena on Raahen matkailupalveluiden keskittäminen.

Matkailun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen voi tuoda Raahen alueelle kaivattua vireyttä ja palvelutoimintaa sekä tarjota mahdollisuuksia matkailuelinkeinon tavoitteelliseen kehittämiseen. Tähän liittyen suunnittelutyön keskeisenä tavoitteena on muodostaa Mikonkarin merenranta-alueesta Raahen kaupungin monipuolinen matkailu- ja vapaa-ajan keskus.

Kehittämissuunnitelman laatimisen pohjaksi on tehty 4.4.2006 raportoidut selvitykset Rakennusinventointi sekä Kasvillisuus- ja luontoselvitys.

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi 11.4.2007 § 21.

Päivämäärä

Viistokuvanäkymä Mikonkarin alueelle.
Viistokuva Mikonkarin alueelle. Kuva: Viistokuva Vallas 2016.

Lisätietoja

Kaavoitus