Perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet 1.1.2018 alkaen:

Raahen kaupungissa on keskitetty oppilaaksiotto ja kaupunki on kokonaisuudessaan yksi oppilaaksiottoalue. Peruskouluihin otetaan vain oppilaita, joiden kotikunta on Raahe. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Tulevaisuuslautakunta vahvistaa oppilaaksioton periaatteet, joiden mukaisesti oppilaat sijoitetaan kouluihin. Lautakunta määrittelee myös koulukuljetusten periaatteet sekä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin periaatteet. Oppilaaksiottopäätökset tekee opetuspäällikkö rehtoreiden valmistelusta. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet

Lähikoulu on se oppilaan väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen lähellä sijaitseva koulu, jonka opetuspäällikkö osoittaa oppilaalle kouluksi. Lähikoulu ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu, vaan oppilaiden sijoittumista eri kouluihin tarkastellaan vuosittain. Lähikoulupaikka voidaan määritellä myös jostain muusta alueen koulusta.

Lähikoulun osoittamisen periaatteet

Koulupaikka osoitetaan lähikoulusta, joka on jokin oppilaan kotiosoitteen lähialueen kouluista. Rehtori päättää oppilaiden sijoittamisesta saman koulun eri yksiköihin. Lähikoulun osoittamisessa otetaan huomioon seuraavat perusteet seuraavassa järjestyksessä:

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka perustuu asiantuntijalausuntoon

2. Sisaruusperuste: sama lähikoulu, jossa samassa kotiosoitteessa asuva sisarus on oppilaana. Sisarusperustetta ei sovelleta, mikäli sisarus on valittu erikoisluokalle, hakemuksesta toiseen kouluun tai erityisen tuen päätöksellä toiseen kouluun.

3. Koulumatka: ensisijaisesti valitaan ne oppilaat, joiden kotiosoitteen lähellä on vain yksi lähikoulu. Muiden oppilaiden osalta osoitetaan lähikoulu niin, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt, ottaen huomioon kouluissa vallitsevat opetuksen järjestämisen olosuhteet (tilat, resurssit, ryhmäkoko ja kokoonpano).

Hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Huoltaja voi hakea koulupaikkaa lapselleen myös muusta kuin lähikoulusta. Koulupaikka voidaan osoittaa toisesta koulusta, mikäli se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista huomioiden koulujen ja ryhmien vallitsevat olosuhteet tapauskohtaisesti (tilat, resurssit, ryhmäkoko ja kokoonpano). Mikäli oppilaita on mahdollista ottaa toiseen kouluun, otetaan päätöksenteossa huomioon seuraavat perusteet seuraavassa järjestyksessä:

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka perustuu asiantuntijalausuntoon

2. Koulumatka: ensisijaisesti valitaan ne oppilaat, joiden kotiosoitteen lähellä on vain yksi lähikoulu. Muiden oppilaiden osalta osoitetaan lähikoulu niin, että koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt, ottaen huomioon kouluissa vallitsevat opetuksen järjestämisen olosuhteet (tilat, resurssit, ryhmäkoko ja kokoonpano).

Oppilaaksioton periaatteet on hyväksytty Tulevaisuuslautakunnassa 12.12.2017 § 66 ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan.

http://gov.raahe.fi/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20172527-5