Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

Tuntiopettajan työsuhde on määräaikainen ja työsopimus tehdään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Hänet otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta.

Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu
• oppitunnin valmistelu
• oppitunnin pito
• oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä
• osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.
1 oppitunti on 45 minuuttia. 1,33 tuntia on 60 min.

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällaista muuta työtä on esimerkiksi näyttelyn tai esitysten valmistelu.

Muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

Tuntiopettajan irtisanominen

Määräaikainen työsuhde voidaan lakkauttaa irtisanomalla. Kansalaisopistojen tuntiopettajien molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Pääasiallinen syy tuntiopettajan irtisanomiseen on opetustyön loppuminen opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Lomakkeet

Matkakorvauspdf, 94 kb

Rekrytointi
pdf, 128 kb

Opettajanopas 2017-201pdf, 222 kb8