Hanketoiminta ja kehittäminen

Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa erilaisia kaupunkikehittämiseen liittyviä toimenpiteitä Raahen kaupungissa. Lisäksi se järjestää tapahtumia sekä työttömien työpajatoimintaa.

Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian 2017-2021 (pdf) mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteenamme on, että Raahe kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi.

Raahen kaupungissa on käynnistetty hanketoiminta ja kehittäminen -yksikkö kaupungin kehittämisen työkaluksi. Yksikön tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja ja yhteistyömuotoja, mahdollistaa kaupunkilaisten osallisuutta ja ottaa käyttöön uusia osallistamisen muotoja. Hanketoiminta ja kehittämisen keskeisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat:

  1. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia – osallisuuden vahvistaminen
  2. Positiivisesti erottuva ja oudosti houkutteleva Raahe – vaikuttava tapahtuma- ja sisällöntuotanto
  3. Elinvoimainen Raahe.

Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikön kolme tärkeää painopistettä ovat kaupunkistrategian mukaiset hankkeet, työllisyyden hoito työpajatoiminnan kautta sekä kaupungin näkyvyyden ja kaupunkilaisten viihtyisyyden edistäminen tapahtumatuotannon avulla. Sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet tasa-arvoisuus, ihmisarvosta kiinni pitäminen, toisten kunnioittaminen, monikulttuurisuus, kiusaamisen ehkäisy, viihtyisyys, perinteet, kansalaisten vaikutusmahdollisuudet heitä koskevaan päätöksentekoon sekä syrjäytymisen ehkäisy on otettu hanketoiminnan omiksi ulottuvuuksiksi. Yhdessä kaupunkilaisten, oman kaupunkiorganisaation toimijoiden, muiden kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden, eri sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tarkoituksenamme on kehittää kaupunkia ja lisätä kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta ja siten yhteisöllisyyttä. Työpajatoiminnassa pyrkimyksenä on tukea työttömien ja muiden huonossa työmarkkina-asemassa olevien kaupunkilaisten osallistumista kaupunkikehittämiseen sekä palveluiden saavutettavuutta.

Hanketoiminta ja kehittäminen on neljässä vuodessa tuottanut yhdessä tekemisen kulttuurin ja kaupunkilaisten erityisen mukaan tulon kaupungin kehittämiseen. Tavoittelemme pysyviä muutoksia kaupungin käytännön asioiden hoitamisessa, suunnittelussa ja seurannassa. Olemme konkreettisesti tuottaneet uuden osallisuuden ja yhteisöllisen toimintamallin kaupungin rakenteisiin ja kaupunkilaisille. Hanketoiminta ja kehittämisen väki työskentelee äärimmäisen sitoutuneesti ja on yhteisesti innovoimassa uusia ratkaisuja sekä hankeaihioita. Lisäksi yksikön toiminta on tuonut mukanaan uudenlaisen strategiajohtamisen, toiminnan suunnittelun ja tekemisen prosessin. Toimintaamme sisältyy erityyppisiä yhteistyömuotoja sekä yhteistyötä kuntien, rahoittajatahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja kaupungille ja kaupunkilaisille. Toiminnassamme korostuu yllättävyys, rohkea uudistuvuus ja kokeilutoiminta. Työyhteisömme on ilmapiiriltään ainutlaatuisen luova ja lähestyttävä.

Tutustu toimintakertomukseemme hanketoiminnan blogissa.

Hanketoiminnan ja kehittämisen toiminnan kuvaus kaaviomuodossa esitettynä.

Tapahtumatuotanto

Yksi Raahen vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvistä tehtävistämme on tapahtumatuotanto. Koko yksikön väki on mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuottamiamme tapahtumia ovat mm. Pooki Flakkaa – Raahen Meripäivät, Raahen Pimiät, Raahen Joulunavaus ja Seminaarin Joulu.

Työpajat

Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikössä on useita työpajoja, joissa työharjoittelijat saavat mahdollisuuden kehittää taitojaan, tuottaa työnäytteitä ja hankkia työelämän kontakteja.

Ota yhteyttä

Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa – tehhään kaikki yhesä.

Jos sinulla on ideoita kaupungin kehittämiseksi, ota yhteyttä, tehdään yhdessä Raahesta entistä parempi. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia!

Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköisellä Yhteydenotto-lomakkeella, kun valitset toimipisteemme vastaanottajaksi.

Meidät löydät Raahen Seminaarin alueelta (Rantakatu 5, 7 ja 9). Tervetuloa tustumaan toimintaamme - meillä on aina avoimet ovet!

Tule mukaan tekemään kanssamme asukkaiden oudosti houkutteleva Raahe!

Kaksikerroksinen, vanha rakennus, minkä väri ja materiaali vaihtuu kerroksen mukaan.
Rantakatu 7 A, entisen opettajaseminaarin harjoituskoulu. Kuva: Tuomas Mämmelä.
Käyntiosoite
Hanketoiminta ja kehittäminen
Rantakatu 7A
92100 Raahe
kaupunkikehittaminen [at] raahe.fi