Varhaiskasvatuspalvelut

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon eli varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on lapsen elinpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joka on määräävä asiakirja.

Perhe voi valita varhaiskasvatuspalveluista lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai kotihoidon tuen.

Raahelainen varhaiskasvatus on laadukasta, lapsi- ja perhelähtöisyyteen perustuvaa palvelua. Toiminnan lähtökohtana on lapsen kehityksen tukeminen monipuolisen toiminnan avulla yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoitoa järjestettäessä tavoitteena on joustavuus eri varhaiskasvatusmuotojen välillä ja asiakasnäkökulman huomioiminen.

Raahen kaupungissa tarjotaan varhaiskasvatuspalveluja kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa ja leikkitoiminnassa. Päiväkodit ovat pääasiassa auki klo: 6.30-16.30. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville lapsille järjestetään hoitoa Raahessa Kirkkokadun päiväkodissa ja Vihannissa Onnelan päiväkodissa. Kummatin ja Satulehdon päiväkodeissa järjestetään hoitoa arkisin jatketulla aukioloajalla.

Esiopetusta järjestetään lähes kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Raahen varhaiskasvatuspalveluissa tarjotaan tukea lapsen kehitykseen ja oppimiseen: Varhaiskasvatushenkilöstön lisäksi lasten ja vanhempien tukena ovat kaksi kiertävää ja kaksi ryhmässä toimivaa erityislastentarhanopettajaa sekä AAC-ohjaaja.

Varhaiskasvatussuunnitelmapdf, 1238 kb

Raahen kaupunki / Varhaiskasvatuspalvelut 2017pdf, 115 kb

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmapdf, 1209 kb


Yhteystiedot

Varhaiskasvatuspalvelut / Hallinto

klo 9.00 – 15.00 tai sopimuksen mukaan

Käyntiosoite:
Rantakatu 5 D
Brain Center 1 krs.
Raahe

Postiosoite:
PL 62
92101 Raahe

varhaiskasvatuspalvelut (at)raahe.fi

Raahen kaupunki / vaihde
puh. 08 439 3111

vt. varhaiskasvatuspäällikkö
Kati Haarala
puh. 044 439 3794
kati.haarala(at)raahe.fi

Sähköinen asiointi

  • Varhaiskasvatushakemus (päivähoitohakemus)
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen
  • Hoitoaikojen sähköisesti ilmoittaminen

Tutustu esitteeseemme!

Peda.net

Tutustu myös Raahen varhaiskasvatuspalveluiden Peda.net -sivustoon!