Saavutettavuusseloste

Raahen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Raahen kaupungin verkkosivustoa kieliversioineen.

Vaatimustenmukaisuus

Raahen kaupungin verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Raahen kaupungin verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja ovat kaikki kaupungin vanhalla, graafisella pohjalla olevat tiedostot ja lomakkeet.  Nämä ovat ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja, mitkä eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Asioiden hoitamiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään tekemään saavutettaviksi vuosien 2019-2020 aikana. Lisäksi ei-saavutettavia tiedostoja ovat ulkopuolisen tahon laatimat kaavoitusyksikön pdf-tiedostot, mitkä on julkaistu ennen päivämäärää 23.9.2018.

Raahen kaupungin verkkosivusto sisältää myös yksittäisiä, ei-saavutettavia liitetiedostoja, mitkä kuuluvat sovellettavan lainsäädännön piiriin. Näitä tiedostoja muutetaan saavutettaviksi toimipisteiden omien aikataulujen mukaan vuosien 2019-2020 aikana. Voit tarvittaessa pyytää tiedostoja saavutettavassa muodossa suoraan kyseiseltä toimipisteeltä tai kaupungin saavutettavuuspalautteen kautta.

Toinen ei-saavutettava sisältö on Henkilöstön yhteystiedot -hakupalvelu. Sivun sisältö ei ole käyttökelpoinen ruudunlukijalle, koska sisällöstä puuttuu esimerkiksi syötekenttien nimilaput (WCAG 3.3.2). Hakupalvelu on julkaistu Raahen kaupungin vanhan verkkosivuston yhteydessä vuonna 2014. Henkilöstön yhteystietoja koskeva hakupalvelu pyritään muokkaamaan saavutettavaksi 23.9.2020 mennessä.

Kolmas ei-saavutettava kokonaisuus on kaupungin verkkosivuston etusivulla sijaitsevat Kuulutukset-syötteet. Syötteissä käytetyt pohjat eivät kaikilta osin vastaa annettuja saavutettavuuskriteereitä. Puutteita on esimerkiksi informaation rakenteen ja suhteiden selvittämisessä ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1). Asia korjataan asianhallintajärjestelmän versiovaihdon yhteydessä 2021.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Raahen kaupungin verkkosivusto on julkaistu 28.9.2018. Tämä seloste on laadittu 30.8.2019. Selosteen tiedot perustuvat käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Sivuston testauksessa on ollut mukana eri tavoin toimimisesteisiä henkilöitä. Lisäksi apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Palautteen voit antaa saavutettavuuspalaute -verkkolomakkeella, sähköpostitse kirjaamo [at] raahe.fi tai puhelimella 08 439 3111 (vaihde). Raahen kaupungin kirjaamo lähettää palautteen eteenpäin verkkosivuston saavutettavuudesta vastaaville tahoille.

Valvontaviranomainen

Mikäli et ole tyytyväinen Raahen kaupungilta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja asian hoitamiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus [at] avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)