Karttaupotus leikkipuistoista ja uimarannoista

Raahen kaupungin verkkosivustoon on lisätty uusia karttaupotuksia auttamaan kesäisten ulkoilupaikkojen löytämistä. Kartat sijaitsevat Leikkipuistot ja Uimarannat -sivuilla.

Kartat on toteutettu Maanmittauslaitoksen Suomi.fi -karttapalveluun. Karttapohjana on selkokartta, mikä eroaa tavallisesti käytetystä taustakartasta yksinkertaisemmalla visuaalisella ilmeellä ja osin karsitulla tietosisällöllä. Tämän ansiosta selkokartta toimii opaskarttana myös heikkonäköisille sekä henkilöille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet. Raahen kaupungin karttaupotuksissa asiakas voi halutessaan itse vaihtaa selkokarttatason myös taustakartaksi tai ortokuvaksi.

Lisätiedot

Leikkipuistot

Tekninen keskus/joukkoliikennesuunnittelija Jussi Kauppinen, puh. 044 439 3520, palaute.tekninentoimi [at] raahe.fi

Uimarannat

Liikuntatoimi/liikunta-alueiden työnjohtaja Jouni Jussinniemi, puh. 044 439 3352, liikunta [at] raahe.fi

Selkokarttapohjaan sijoitettuja leikkikenttien sijaintia kuvaavia merkkejä.
Raahessa on 44 kaupungin ylläpitämää leikkikenttää. Kuva: Raahen kaupunki.

Jaa sosiaalisessa mediassa