Kysely Raahen liikekeskustan asemakaavamuutoksesta

Raahen liikekeskustan asemakaavaa ollaan päivittämässä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää kaupungin liikekeskustaa tehokkaaksi ja tiiviiksi sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi.

Keräämme nyt näkemyksiä ja kehitysideoita liikekeskustan alueesta ja sen käytöstä asukkailta ja alueen käyttäjiltä. Kysely koostuu kuudesta osa-alueesta, joissa pyydetään kertomaan omia näkemyksiä tai ehdottamaan omia ideoita. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 5.3.2021 saakka.

Kiitos vastauksistasi!

Lisätietoja

Kaava-alue rajattuna kartalla.

Jaa sosiaalisessa mediassa