vireillä

Akm 245: Raahen liikekeskustan asemakaava

Suunnittelualue on Raahen kaupungin kaupallinen keskus, jossa sijaitsee kaksi liikekiinteistöä. Kaava-alueen keskellä sijaitsee Raahen keskuspuisto, Härkätori.
Alue rajautuu Kirkkokatuun, Sovionkatuun, Laivurinkatuun, Ratakatuun, Tuulentiehen ja Fellmannin puistokatuun.

Asemakaavanmuutos

Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos perustuu Osuuskauppa Arinan, Raahen Seudun Osuuspankin ja Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 kaavoitusaloitteisiin, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt KH 29.6.2020 § 178 päättäessään kaavoituksen aloittamisesta. Raahen liikekeskustan asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin kaavoitusohjelmaan 2021. 

Kiinteistöosakeyhtiö Raahen Laivurinkatu 26 vetäytyi kaavahankkeesta ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen. Hanketta jatkettiin Raahentienoon Osuuspankin ja Osuuskauppa Arinan kanssa. 

Kaavoitettavan maa-alueen omistus jakautuu Raahen kaupungin (26 066 m2), Osuuskauppa Arinan (7 190 m2) sekä OP Raahentienoo (2 425 m2) kesken. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueella voimassa olevat, osin vanhentuneet asemakaavat voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, kehittää Raahen kaupungin liikekeskustaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomiseksi (MRL 54 §).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupungin liikekeskustan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja viihtyisän kaupunkiympäristön synnyttämiseksi. Voimassa olevan Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan mukaan asemakaavoituksella tulee luoda viihtyisiä kaupunkitiloja, kehittää kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa rakentamista, luoda edustavaa kaupunkikuvaa, voimistaa kaupallisen keskustan elinvoimaisuutta ja kehittää alueen pysäköintiratkaisuja huomioiden Härkätorin puiston alue osana viihtyisää kaupunkikeskustaa.

Asemakaava laaditaan konsulttityönä ja sitä ohjaa Raahen kaupungin kaavoitus. Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti SAFA Johannes Jutila. Lisätietoa asemakaavamuutoksesta löytyy konsultin projektisivuilta.

Youtubessa on katsottavissa dronevideo suunnittelualueelta.

Ehdotusvaihe uudelleen nähtävillä

Asiaa on käsitelty viimeksi 5.9.2022, jolloin kaupunginhallitus on päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n, MRA 27 §:n ja MRA 32 §:n mukaisesti julkisesti uudelleen nähtäville 12.9.–11.10.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 9.9.2022.

Asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu uudelleen rajaamalla Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 pois kaavaehdotuksesta omistajan DEAS Asset Management Finland Oy:n pyynnöstä. Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 on ilmoittanut 17.6.2022 vetäytyvänsä kaavoituksesta. Muut kaavoitusaloitteen osapuolet jatkavat kaavahanketta. 

Asemakaavan ehdotusvaihe esiteltiin kaavoittajan vastaanotolla torstaina 15.9.2022 klo 16–18 kaavoituksen toimitiloissa (Rantakatu 8 C, ovi 5, 3. krs.).

Palaute ehdotusvaiheen asemakaavamuutoksesta pyydettiin jättämään kirjallisesti 11.10.2022 klo 15 mennessä. Nähtävilläoloaikana pystyi jättämään muistutuksen ehdotusaineistosta sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi tai verkkolomakkeella. Muistutuksen pystyi jättämään myös postiosoitteeseen (Raahen kaupunki, Kaavoitus, Rantakatu 8 C, 92100 Raahe).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

 

  Aiemmat suunnitteluvaiheet

  Ehdotusvaihe

  Asiaa on käsitelty viimeksi 28.3.2022, jolloin kaupunginhallitus on päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 4.4.–5.5.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutus nähtävilläolosta Raahelaisessa 2.4.2022.

  Asemakaavan ehdotusvaihe esiteltiin kaavoittajan vastaanotolla torstaina 7.4.2022 klo 12–17.30 Praatissa (Kirkkokatu 43). Päivän aikana järjestettiin kaksi esitystä klo 12 ja klo 16, joita pystyi seuraamaan myös virtuaalitapahtumana verkossa.

  Palaute ehdotusvaiheen asemakaavamuutoksesta pyydettiin jättämään kirjallisesti 5.5.2022 klo 15 mennessä. Nähtävilläoloaikana voi jättää muistutuksen ehdotusaineistosta sähköpostilla kaavoitus [at] raahe.fi tai verkkolomakkeella. Muistutuksen voi jättää myös postiosoitteeseen (Raahen kaupunki, Kaavoitus, Rantakatu 8 C, 92100 Raahe).

   Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

   Päivitetty OAS

   Asiaa käsiteltiin 17.11.2021, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman 5.11.2021.

   Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

   Luonnosvaihe

   Asiaa käsiteltiin 11.5.2021, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 17.5.–18.6.2021 väliseksi ajaksi mielipiteiden esittämistä varten.

   Asemakaavaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa ja työpajassa 29.5.2021 klo 12–15. Tilaisuus järjestettiin Live-tapahtumana verkossa.

   Youtubessa on katsottavissa dronevideoita suunnittelualueelta.

   Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

   Vireilletulo

   Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asemakaavanmuutoksen vireilletulosta 27.10.2020 § 96. Vireilletulosta on ilmoitettu 31.10.2020.

   Yleisötilaisuus ja työpaja osallisille, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään, pidettiin lauantaina 28.11.2020 klo 13.00–16.00. Yleisötilaisuus ja työpaja järjestettiin etänä verkkotapahtumana.

   Asukaskysely verkossa 15.2.–5.3.2021. Kyselyn tulokset huomioidaan Raahen liikekeskustan asemakaavamuutoksen suunnittelussa osana lähtöaineistoa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta kaikille vastanneille!

   Suunnitteluvaihetta koskevia asiakirjoja

   Ilmakuvassa Raahen liikekeskustan asemakaavan muutoksen kaavarajaus.

   Käsittelyvaihe

   vireille tulo
   luonnos
   ehdotus
   hyväksyminen

   Lisätietoja
   Kaavoituspäällikkö
   Anu Syrjäpalo

   Kaavasuunnittelija
   Mathias Holmén