Raahen liikekeskustan asemakaavan muutosehdotus uudelleen nähtävillä

Asemakaavamuutoksen tarkistettu kaavaehdotus on valmistunut 

Raahen liikekeskustan asemakaavan muutosehdotus (Akm 245) on asetettu uudelleen julkisesti nähtäville muistutusten esittämistä varten 12.9.–11.10.2022. 

Asemakaavan muutosehdotusta on tarkistettu uudelleen rajaamalla Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 pois kaavaehdotuksesta omistajan DEAS Asset Management Finland Oy:n pyynnöstä. Kiinteistö Oy Raahen Laivurinkatu 26 on ilmoittanut 17.6.2022 vetäytyvänsä kaavoituksesta. Muut kaavoitusaloitteen osapuolet jatkavat kaavahanketta. 

Kaavoittajan vastaanotto torstaina 15.9. 

Asemakaavan muutosehdotus on esillä kaavoittajan vastaanotolla kaavoituksen toimitiloissa (Rantakatu 8 C, ovi 5, 3. krs.) torstaina 15.9.2022 klo 16–18, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus saapua keskustelemaan ja tarkastelemaan kaavamateriaalia kaupungin kaavoittajan kanssa kahvikupposen äärellä.

Lisätietoja 

Kaavatyöhön ja materiaaliin voit tutustua Raahen liikekeskustan asemakaava -sivulla sekä konsultin projektisivulla

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali on julkisesti nähtävillä 12.9.–11.10.2022 Raatihuoneen virallisella ilmoitustaululla (Rantakatu 50). Aineistoon voi tutustua myös Praatissa (Kirkkokatu 43).

Viistoilmakuva Raahen liikekeskustasta.
Kuva: Raahen kaupunki.

Jaa sosiaalisessa mediassa