Rakennustietojen tarkistustyö etenee

Rakennusvalvonnan alkuvuonna 2022 käynnistämää rakennusrekisterien tarkistusta on tehty Raahen keskustaajaman ja Saloisten tiheämmin rakennetuilla alueilla. Tarkistustyö etenee vuoden 2023 aikana koko Raahen, Pattijoen ja Saloisten alueille. Rakennusrekisterien tarkistustyön tarkoituksen on parantaa kaupungin ylläpitämän rakennus- ja huoneistorekisterin sisältöä ja saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietoja sisältäviä rekistereitä.

Tarkistustyötä tehdään virka-alueittain ja seuraavaksi tarkastukseen tulevista alueista kerrotaan rakennusvalvonnan nettisivuilla.

Tarkistustyön arvioidaan kestävän vielä kaksi vuotta.

Näkymä kirkon tornista. Kuva: Tarmo Somero

Jaa sosiaalisessa mediassa