Raki-projekti

Raahen kaupungin rakennusvalvonta on aloittanut vuoden 2022 alussa rakennusrekisterien tarkistustyön, jonka tarkoituksena on  parantaa kaupungin ylläpitämän rakennusrekisterin sisältöä ja saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekisterejä.

Työn yhteydessä saatetaan myös laajuuden tai käyttötarkoituksen perusteella luvattomat rakennuslupatarpeelliset rakennukset soveltuvin osin luvituksen piiriin ja annetaan rakennusluvalle soveltumattomille rakennuksille toimenpidekehotus.

Tarkistustyön arvioidaan kestävän kolme vuotta.

 

Kiinteistöjen rakennustietojen tarkistusta suoritetaan rekisterin tietojen, karttojen ja ilmakuvien lisäksi myös kiinteistön omistajille toimitettavin rakennusten tietojen selvityspyynnöin sekä maastossa tehtävin tarkistuksin ja mittauksin.

Kiinteistöjen tiedoista tarkistetaan mm. rakennusten lukumäärä, sijainti, laajuus ja käyttötarkoitus. 

Kiinteistöllä tapahtuva tarkistustyö ei vaadi omistajan läsnäoloa, vaan mittaukset ja muu arviointi suoritetaan rakennusten ulkopuolella. Rakennuksia voidaan myös valokuvata toimistolla tapahtuvan selvitystyön tueksi.

Kiinteistöllä tarkistusta tekevät henkilöt tunnistat Raahen kaupungin vaatetuksesta ja näkyvillä olevista kuvallisista henkilökorteista.

Rakennusrekisteriselvityksen yhteystiedot:
projektityöntekijä Harri Björkman
puh. 040 130 8217
rakennusrekisteriselvitys [at] raahe.fi

Raki-projektin tavoitteet

  • korjata olemassa olevien rakennusten tiedot rekisterissä ajantasalle
  • lisätä rakennusrekisteriin sieltä puuttuvat rakennukset
  • saattaa luvattomat rakennukset lupajärjestelmän piiriin
  • poistaa rakennusrekisteristä puretut rakennukset
  • toteuttaa päivitystyö 3 vuoden aikana

Rakennustietojen täydennysohje

Rakennustietojen täydennys

Kiinteistön verotus

Rakennustietojen karttapalvelu