Maksut ja taksat

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen taksat Raahessa muodostuvat alla esitellyllä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 171 §) mukainen poikkeuslupa

  • myönteinen poikkeuslupa 170 €
  • kielteinen ja alle 50 m2:n laajennus tai alle 50 m2:n talousrakennus 85 €

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 137 §) mukainen suunnittelutarveratkaisu

  • myönteinen ratkaisu 170 €
  • kielteinen ratkaisu 85 €

1.4.2016 jälkeen ELY:n ratkaisuvallasta kaupungille siirtyneet ratkaisut

  • myönteinen ratkaisu 520 €
  • kielteinen ratkaisu 250 €