Wanhan Raahen kaavakävely 31.7.2021 saakka

Mikä sinulle on tärkeää Wanhan Raahen kaupunkikuvassa? Verkossa ohjatulla kävelyllä voit kertoa omista havainnoistasi ja näkemyksistäsi alueesta. Kävely liittyy 22.5.2021 pidettyyn teematyöpajaan.

Raahen vanhaan kaupunkiin sijoittuva kaavakävely on avoinna 31.7.2021 saakka. Se on tarkoitettu kaikille alueella vieraileville. Kävely on osa Vanhan kaupungin vireillä olevaa asemakaavoitusta (Akm 242). Ajankohtainen teema on "Kadut ja yleiset alueet sekä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)". Sen alla tarkastellaan vanhan kaupungin arvoa ja kaupunkikuvan tulevaisuutta.

Kävely on toteutettu karttapohjaisina Webropol-kyselyinä. Kyselyt on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka.

Lisätietoa ja osallistuminen kaavakävelyyn kaupungin verkkosivuilta.

Iloista kävelyä!

Pekkatori
Kuva: Tarmo Somero

Jaa sosiaalisessa mediassa